Przyglądajmy się Temu Co Jest.

Jak dokładnie, uważnie patrzeć, żeby nie pomylić Rzeczywistości z naszymi o niej wyobrażeniami i przekonaniami? Narzucanymi przez głębokie uwarunkowania filtrami, odkształcającymi Jej prawdziwy obraz? Tylko pełna Obecność zapewnia niczym nieskażone widzenie. Jak więc być do końca Obecnym?

Odpowiedzi na te pytania można szukać u tych, którzy mówią i piszą, uosabiając taką Obecność. Stąd wzięło się nasze wydawnictwo. Chcemy nagłaśniać przekaz Obecności, przekaz czystego widzenia. Chcemy, byście razem z nami przyglądali się Temu Co Jest. W tej chwili. Teraz.

Bo To Co Jest zawsze jest tylko Teraz.